Dzierżawa terenu - wykaz

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102 z 2010r. poz. 651 z póź. zm.) oraz Zarządzenia Nr 4400/2013 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 29.05.2013r.

Adres Czynsz dzierżawny - minimalny Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia do przekazania
ul. Grochowska 235 1,20 zł/m2 + 23 % VAT dz. ew. nr 59, obręb 3-05-01, KW WA6M/00444605/4 2,70 m2
ul. Walecznych 61 24,00 zł/m2 + 23 % VAT – grunt pod ustawienie lodówki; 4,25 zł/m2 + 23 % VAT- grunt do obsługi lodówki dz. ew. nr 141/2, obręb 3-01-05, KW WA6M/00276261/1 1,00 m2
ul. Saska 48A 21,04 zł/m2 + 23 % VAT dz. ew. nr 2, obręb 3-01-14, KW WA6M/00395594/4 66,00 m2
ul. Kutnowska 18 0,70 zł/m2 + 23 % VAT dz. ew. nr 78, obręb 3-05-13 KW WA6M/00395419/4 117 m2
ul. Londyńska 6 0,10 zł/m2 grunt pod altanę śmietnikową + 23% VAT część dz. ew. Nr 89, obręb 3-01-10, KW WA6M/00395059/2 118,00 m2
ul. Zbaraska 13 0,01 zł/m² + 23% VAT dz. ew. nr 35 obręb 3-05-01 KW WA6M/00395538/4 415,00 m2
ul. Grochowska 219 0,01 zł/m2 + 23 % VAT dz. Ew. 104/3 obręb 3-05-01 KW WA6M/00395287/9 472 m2
ul. Nasielska 17 0,10 zł/m2 + 23 % VAT dz. ew. nr 24, obręb 3-04-04, KW WA6M/00213021/8 12 m2
ul. Siennicka 7 1,21 zł/m2 + 23 % VAT dz. ew. 7/3 obręb 3-05-01 KW WA6M/00349813/9 1,16 m2
Al. Waszyngtona 30/36 1,82 zł/m² zajętego gruntu pod miejsca postojowe + VAT 0,01 zł/m² zajętego gruntu na prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości wspólnej + VAT dz.ew.nr 29/46, obręb 3-01-05 (KW WA6M/00397017/0) 392,00 m2

Archiwum

Adres Czynsz dzierżawny - minimalny Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia do przekazania
ul. Francuska 3a 14,95 zł/m2 + 23% VAT dz. ew. nr 129, obręb 3-01-08, KW WA6M/00396785/7 15,68
ul. Paryska 18/22 1,20 zł/m2 + 23 % VAT dz. ew. nr 52, obręb 3-01-13, KW WA6M/00213109/9 3,88 m2
ul. Dwernickiego 20 0,10 zł/m2 + 23% VAT dz. ew. nr 22/10, obręb 3-04-02, KW WA6M/00303674/8 23,18 m2
ul. Czeska 13 0,01 zł/m2 zajętego gruntu podwórka + 23% VAT 0,10 zł/m2 zajętego gruntu pod altaną śmietnikową + 23% VAT dz. ew. nr 152, obręb 3-01-03 KW WA6M/00187864/7 372,00 m2
ul. Szaserów 57 6,07 zł/m2 + 23 % VAT dz. ew. nr 92, obręb 3-04-10, KW WA6M/00188693/4 15 m2
ul. Sygietyńskiego 3 5,86 zł/m2 + 23% VAT (opaska) oraz 0,30 zł/m2 + 23% VAT (zieleń) dz. ew. nr 53/6 obręb 3-05-11 KW WA6M/00306146/6 26,00 m2 (4,00 m2 opaska budynku oraz 22,00 m2 teren zielony)
ul. Paryska 3 0,01 zł/m2 zajętego gruntu podwórka + 23% VAT Część dz. ew. Nr 20, obręb 3-01-15, KW WA6M/00192657/1 270,00 m2
ul. Zwycięzców 33 0,01 zł/m2 zajętego gruntu podwórka + 23% VAT 0,10 zł/m2 grunt pod altanę śmietnikową + 23% VAT dz. ew. Nr 153 i Nr 155 obręb 3-01-09 KW WA6M/00228272/0 149,00 m2
ul. Paryska 11/15 1,20 zł za 1m2 + VAT dz. ew. nr 4/9, obręb 3-01-15, KW WA6M/00323061/4 10,23 m2
ul. Targowa 7 6,35 zł/m2 + 23 % VAT dz. ew. nr 3, obręb 3-01-01, KW WA6M/00204920/4 159 m2