Dzierżawa terenu - wykaz

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102 z 2010r. poz. 651 z póź. zm.) oraz Zarządzenia Nr 4400/2013 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 29.05.2013r.

Adres Czynsz dzierżawny - minimalny Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia do przekazania
ul. Targowa 7 6,35 zł/m2 + 23 % VAT dz. ew. nr 3, obręb 3-01-01, KW WA6M/00204920/4 159 m2
ul. Białowieska 5A 1,82 zł/m2 miesięcznie + 23% VAT dz. ew. nr 171/1 obręb 3-05-13 KW WA6M/00442950/3 11,50 m2
ul. Skaryszewska 13 3,34 zł/m2 + 23 % VAT dz. ew. nr 6/2, obręb 3-02-01, KW WA6M/00213140/8 20 m2
ul. Grochowska 229 1,20 zł/m2 + 23 % VAT dz. ew. nr 69/3, obręb 3-05-01, KW WA6M/00212976/0 1,5 m2
ul. Dwernickiego 20 0,30 zł/m2 + 23 % VAT dz. ew. nr 22/10, obręb 3-04-02 KW WA6M/00303674/8 333 m2
ul. T. Sygietyńskiego 7 1,20 zł + 23% VAT za 1m2 dz. ew. nr 53/6, obręb 3-05-11, KW WA6M/00396146/6 9 m2
ul. Grenadierów 34 przed lokalem U-7 1,80 zł/m2 + 23 % VAT dz. ew. nr 24/5, obręb 3-05-03, KW WA6M/00395263/5 12 m2
ul. Grochowska 112 3,50 zł/m2 + 23 % VAT dz. ew. nr 145, obręb 3-04-13 KW WA6M/00199548/3 7,30 m2
ul. Paryska 18/22 7,00 zł/m2 + 23 % VAT dz. ew. nr 52, obręb 3-01-13, KW WA6M/00213109/9 205,32 m2
ul. Sygietyńskiego 3 0,10 zł/m2 + 23% VAT dz. ew. nr 53/6, obręb 3-05-11, KW WA6M/00306146/6 9,67 m2

Archiwum

Adres Czynsz dzierżawny - minimalny Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia do przekazania
ul. Grochowska 280 3,34 zł/m2 + 23 % VAT dz. ew. nr 61, obręb 3-02-07, KW WA6M/00441327/0 19,60 m2
ul. Kirasjerów 8 0,10 zł/m2 + 23 % VAT dz. ew. nr 24/5, obręb 3-05-03 KW WA6M/00395263/5 12,00 m2 dla WM Waszyngtona 136
ul. Genewska 7 0,30 zł/m2 miesięcznie + 23% VAT dz. ew. nr 90 obręb 3-01-15 KW WA6M/00277321/7 630 m2
ul. Wał Miedzeszyński 868 0,05 zł/m2 + 23 % VAT dz. ew. nr 4, obręb 3-01-07, KW WA6M/00317001/1 941,50 m2