Dzierżawa terenu - wykaz

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102 z 2010r. poz. 651 z póź. zm.) oraz Zarządzenia Nr 4400/2013 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 29.05.2013r.

Adres Czynsz dzierżawny - minimalny Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia do przekazania
ul. Międzyborska 9 3,24 zł/m2 + 23 % VAT dz. ew. nr 49, obręb 3-05-26, KW WA6M/00322425/7 140 m2
ul. Stoczkowska 8 3,34 zł/m2 + 23 % VAT dz. ew. nr 40, obręb 3-04-13, KW WA6M/00144155/1 4,00 m2
ul. Białowieska 13 0,01 zł/m2 + 23% VAT dz. ew. nr 170/2 obręb 3-05-13 KW WA6M/00162626/6 338,70 m2
Kobielska 55a 0,10 zł/m2 + 23%VAT dz. ew. nr 103, obręb 3-04-06 (KW WA6M/00214168/7) 21,45 m2
ul. Mińska 4/6 11,29 zł/m2 + 23%VAT dz. ew. nr 16/1, obręb 3-02-05, KW WA6M/00330656/4 25 m2
ul. Siennicka 44 2,43 zł/m2 + 23 % VAT dz. ew. nr 13, obręb 3-02-11, KW WA6M/00206643/2 46,00 m2
ul. Siennicka 44 2,43 zł/m2 + 23 % VAT dz. ew. nr 13, obręb 3-02-11, KW WA6M/00206643/2 11,5 m2
ul. Walewska 2 0,01 zł/m2 + 23 % VAT dz. ew. nr 6, obręb 3-05-11, KW WA6M/00395537/7 113,76 m2
ul. Bliska 23 3,34 zł/m2 + 23 % VAT dz. ew. nr 40/2, obręb 3-02-01, KW WA6M/00461136/0 18,00 m2
ul. Sulejkowska 45 5,61 zł/m2 + 23%VAT dz. ew. nr 12, obręb 3-05-15 (KW WA6M/00157862/4) 20 m2

Archiwum

Adres Czynsz dzierżawny - minimalny Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia do przekazania
ul. St. Augusta 30 3,34 zł/m2 + 23 % VAT dz. ew. nr 35/2, obręb 3-05-32, KW WA6M/00408355/2 54 m2
ul. Grochowska 292 3,34 zł/m2 + 23 % VAT dz. ew. nr 50, obręb 3-02-07, KW WA6M/00386003/9 21 m2
ul. Wąchocka 12/14/16 4,25 zł/m2 + 23 % VAT dz. ew. nr 206/4, obręb 3-01-12, KW WA6M/00470871/0 29 m2
ul. Komorska 55 3,34 zł/m2 + 23 % VAT dz. ew. nr 55, obręb 3-05-08, KW WA6M/00372244/9 137,13 m2
ul. Walewska 1/3 3,34 zł/m2 + 23% VAT dw. ew. nr 29/6, obręb 3-05-02, KW WA6M/00407556/4 93,75 m2
ul. Wąchocka 12/14/16 4,25 zł/m2 + 23% VAT dz. ew. nr 206/3, obręb 3-01-12, KW WA6M/00470871/0 68 m2
ul. Walewska 1 3,34 zł/m2 + 23% VAT dz. ew. nr 29/6, obręb 3-05-02, KW WA6M/00407556/4 140 m2
ul. Wiatraczna 25 3,34 zł/m2 + 23 % VAT dz. ew. nr 71, obręb 3-04-02, KW WA6M/00386567/0 34 m2
ul. Wiatraczna 25 3,34 zł/m2 + 23 % VAT- teren zabudowany garażem; 1,12 zł/m2 + 23 % VAT- droga dojazdowa (teren manewrowy do obsługi garażu) dz. ew. nr 72, obręb 3-04-02, KW WA6M/00386568/7 grunt o pow. 22,30 m2 zabudowany garażem; grunt o pow. 17,70 m2 stanowiący drogę dojazdową do garażu (teren manewrowy do obsługi garażu)
ul. Wiatraczna 25 3,34 zł/m2 + 23 % VAT- teren zabudowany garażem; 1,12 zł/m2 + 23 % VAT- droga dojazdowa (teren manewrowy do obsługi garażu) dz. ew. nr 69, obręb 3-04-02, KW WA6M/00386566/3 grunt o pow. 19,80 m2 zabudowany garażem; grunt o pow. 17,20 m2 stanowiący drogę dojazdową do garażu (teren manewrowy do obsługi garażu)