Dzierżawa terenu - wykaz

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102 z 2010r. poz. 651 z póź. zm.) oraz Zarządzenia Nr 4400/2013 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 29.05.2013r.

Adres Czynsz dzierżawny - minimalny Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia do przekazania
ul. St. Augusta 30 3,34 zł/m2 + 23 % VAT dz. ew. nr 35/2, obręb 3-05-32, KW WA6M/00408355/2 54 m2
ul. Obrońców 20 4,25 zł/m2 + 23 % VAT dz. ew. nr 97, obręb 3-01-08, KW WA6M/00386243/3 26,66 m2
ul. Kinowa 12 0,10 zł/m2 + 23 % VAT dz. ew. nr 6, obręb 3-05-11, KW WA6M/00395537/7 11,12 m2
ul. Rozłucka 2 0,01 zł/m2 + 23 % VAT dz. ew. nr 92/2, obręb 3-05-11, KW WA6M/00323033/9 85,00 m2
ul. Kamionkowa 54 3,34 zł/m2 + 23 % VAT dz. ew. nr 60/2, obręb 3-02-07, KW WA6M/00407665/1 53,55 m2
ul. Grochowska 292 3,34 zł/m2 + 23 % VAT dz. ew. nr 50, obręb 3-02-07, KW WA6M/00386003/9 21 m2
ul. Rzymska 25 – teren od strony ulicy Wał Miedzeszyński 0,30 zł/m2 + 23 % VAT dz. ew. nr 178 obręb 3-01-22 KW WA6M/00201291/4 93 m2
ul. Grenadierów 34 11,29 zł/m2 + 23 % VAT dz. ew. nr 24/5, obręb 3-05-03, KW WA6M/00395263/5 4 m2
ul. Grochowska 178/184 (przed lokalem użytkowym U-5) 11,29 zł/m2 + 23 % VAT dz. ew. nr 111/3, obręb 3-04-07, KW WA6M/00316480/5; dz. ew. nr 111/4, obręb 3-04-07, KW WA6M/00316481/2 56 m2
ul. Targowa 12 3,34 zł/m2 + 23 % VAT dz. ew. nr 2/3, obręb 3-02-01, KW WA6M/00472736/6 15,00 m2

Archiwum

Adres Czynsz dzierżawny - minimalny Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia do przekazania
ul. Grochowska 292 3,34 zł/m2 + 23 % VAT dz. ew. nr 50, obręb 3-02-07, KW WA6M/00386003/9 21 m2
ul. Wąchocka 12/14/16 4,25 zł/m2 + 23 % VAT dz. ew. nr 206/4, obręb 3-01-12, KW WA6M/00470871/0 29 m2
ul. Komorska 55 3,34 zł/m2 + 23 % VAT dz. ew. nr 55, obręb 3-05-08, KW WA6M/00372244/9 137,13 m2
ul. Walewska 1/3 3,34 zł/m2 + 23% VAT dw. ew. nr 29/6, obręb 3-05-02, KW WA6M/00407556/4 93,75 m2
ul. Wąchocka 12/14/16 4,25 zł/m2 + 23% VAT dz. ew. nr 206/3, obręb 3-01-12, KW WA6M/00470871/0 68 m2
ul. Walewska 1 3,34 zł/m2 + 23% VAT dz. ew. nr 29/6, obręb 3-05-02, KW WA6M/00407556/4 140 m2
ul. Wiatraczna 25 3,34 zł/m2 + 23 % VAT dz. ew. nr 71, obręb 3-04-02, KW WA6M/00386567/0 34 m2
ul. Wiatraczna 25 3,34 zł/m2 + 23 % VAT- teren zabudowany garażem; 1,12 zł/m2 + 23 % VAT- droga dojazdowa (teren manewrowy do obsługi garażu) dz. ew. nr 72, obręb 3-04-02, KW WA6M/00386568/7 grunt o pow. 22,30 m2 zabudowany garażem; grunt o pow. 17,70 m2 stanowiący drogę dojazdową do garażu (teren manewrowy do obsługi garażu)
ul. Wiatraczna 25 3,34 zł/m2 + 23 % VAT- teren zabudowany garażem; 1,12 zł/m2 + 23 % VAT- droga dojazdowa (teren manewrowy do obsługi garażu) dz. ew. nr 69, obręb 3-04-02, KW WA6M/00386566/3 grunt o pow. 19,80 m2 zabudowany garażem; grunt o pow. 17,20 m2 stanowiący drogę dojazdową do garażu (teren manewrowy do obsługi garażu)
ul. Wiatraczna 25 3,34 zł/m2 + 23 % VAT- teren zabudowany garażem; 1,12 zł/m2 + 23 % VAT- droga dojazdowa (teren manewrowy do obsługi garażu) dz. ew. nr 70, obręb 3-04-02, KW WA6M/00386569/4 grunt o pow. 17 m2 zabudowany garażem; grunt o pow. 14 m2 stanowiący drogę dojazdową do garażu (teren manewrowy do obsługi garażu)