Konkurs na najem garaży

Zakończone konkursy na najem garaży

Tytuł zarządzenia Treść zarządzenia
Komunikat z dnia 25.05.2016 r. o zamknięciu konkursu na najem garaży z dnia 20.03.2017 r.

W terminie trzech dni roboczych od daty wywieszenia komunikatu o zamknięciu konkursu uczestnik konkursu może wnieść do Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe skargę na czynności związane z przeprowadzeniem konkursu.

Wadium będzie zwracane najwcześniej po upływie siedmiu dni roboczych od daty wywieszenia komunikatu (jeśli nie wpłynie żadna skarga).

Zwroty wadium odbywają się w kasie wewnętrznej Urzędu II piętro), która jest czynna: w poniedziałek 13:00 - 16:00, w środę i piątek 8:00 - 11:00. UWAGA!!  we wtorki i czwartki  kasa jest  nieczynna  

Komunikat z dnia 06.04.2016 r. o zamknięciu konkursu na najem garaży z dnia 15.02.2016 r.

 W terminie trzech dni roboczych od daty wywieszenia komunikatu o zamknięciu konkursu uczestnik konkursu może wnieść do Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe skargę na czynności związane z przeprowadzeniem konkursu.

Wadium będzie zwracane najwcześniej po upływie siedmiu dni roboczych od daty wywieszenia komunikatu (jeśli nie wpłynie żadna skarga). Zwroty wadium odbywają się w kasie wewnętrznej Urzędu II piętro), która jest czynna: w poniedziałek 13:00 - 16:00, w środę i piątek 8:00 - 11:00. UWAGA!!  we wtorki i czwartki  kasa jest  nieczynna  

  

Komunikat z dnia 03.11.2015 r. o zamknięciu konkursu na najem garaży z dnia 18.09.2015 r.

W terminie trzech dni roboczych od daty wywieszenia komunikatu o zamknięciu konkursu uczestnik konkursu może wnieść do Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe skargę na czynności związane z przeprowadzeniem konkursu.

Wadium będzie zwracane najwcześniej po upływie siedmiu dni roboczych od daty wywieszenia komunikatu (jeśli nie wpłynie żadna skarga). Zwroty wadium odbywają się w kasie wewnętrznej Urzędu II piętro), która jest czynna: w poniedziałek 13:00 - 16:00, w środę i piątek 8:00 - 11:00. UWAGA!!  we wtorki i czwartki  kasa jest  nieczynna  

Komunikat z dnia 25.05.2015 r. o zamknięciu konkursu na najem garaży z dnia 14.04.2015 r.

 Komunikat z dnia 25.05.2015 r. o zamknięciu konkursu na najem garaży  z dnia 14.04.2015 r.

Komunikat z dnia 13.01.2015 r. o zamknięciu konkursu na najem garaży z dnia 28.11.2014 r.
Komunikat z dnia 27.08.2014 r. o zamknieciu konkursu na najem garaży z dnia 04.07.2014 r.

W terminie trzech dni roboczych od daty wywioeszenia komunikatu o zamknieciu konkursu uczestnik konkursu może wnieść do Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe skargę na czynnosci zwiazane z przeprowadzeniem konkursu.

Wadium będzie zwracane najwcześniej po upływie siedmiu dni roboczych od daty wywieszenia komunikatu (jeśli nie wpłynie skarga).

Zwroty wadium odbywają sie w kasie wewnętrznej Urzędu  (II piętro), która jest czynna: w poniedziałki w godzinach 13:00 do 16:00, w środy i piątki w godzinach 8:00 do 11:00. UWAGA!! we wtorki i czwartki kasa jest nieczynna.

Komunikat z dnia 19.03.2014 r. o zamknięciu konkursu na najem garaży z dnia 07.02.2014 r.

W terminie  trzech dni roboczych od daty wywieszenia komunikatu o zamknięciu konkursu uczestnik konkursu może wnieść do Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe skargę na czynności związane z przeprowadzeniem konkursu   

Komunikat z dnia 17.01.2014 r. o zamknięciu konkursu na najem garaży na okres trzech lat z dnia 11.12.2013 r.

W terminie  trzech dni roboczych od daty wywieszenia komunikatu o zamknięciu konkursu uczestnik konkursu może wnieść do Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe skargę na czynności związane z przeprowadzeniem konkursu   

Zwroty wadium odbywają się w kasie wewnętrznej Urzędu  (II piętro), która jest czynna:  w poniedziałek  1300– 1600, w  środę i piątek  800– 1100UWAGA!!  we wtoreki i czwartki  kasa jest  nieczynna.