Program "Artystyczna Skaryszewska"

Tytuł zarządzenia Treść zarządzenia
Zgodnie z ogłoszeniem Zarządu Dzielnicy Praga-Południe z dnia 29.07.2015 r. ogłasza się konkurs na najem lokali użytkowych na okres do 3 lat w ramach programu "Artystyczna Skaryszewska" z terminem rozstrzygnięcia w dniu 15.09.2015 r.

Oferty należy składać w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Praga-Południe, przy ul. Grochowskiej 274, stanowisko 21 (tel. 22/443-54-19).

Zakończone konkursy w programie "Artystyczna Skaryszewska"

Tytuł zarządzenia Treść zarządzenia
Komunikat z dnia 02.10.2017 r. o zamknięciu konkursu na najem lokali użytkowych z dnia 04.08.2017 r.

W terminie trzech dni roboczych od daty wywieszenia komunikatu o zamknięciu konkursu uczestnik konkursu może wnieść do Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe skargę na czynności związane z przeprowadzeniem konkursu.

Wadium będzie zwracane najwcześniej po upływie siedmiu dni roboczych od daty wywieszenia komunikatu (jeśli nie wpłynie żadna skarga).

Zwroty wadium odbywają się w kasie wewnętrznej Urzędu II piętro), która jest czynna: w poniedziałek 13:00 - 16:00, w środę i piątek 8:00 - 11:00. UWAGA!!  we wtorki i czwartki  kasa jest  nieczynna  

Komunikat z dnia 25.05.2016 r. o zamknięciu konkursu na najem lokali użytkowych z dnia 24.03.2017 r.

W terminie trzech dni roboczych od daty wywieszenia komunikatu o zamknięciu konkursu uczestnik konkursu może wnieść do Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe skargę na czynności związane z przeprowadzeniem konkursu.

Wadium będzie zwracane najwcześniej po upływie siedmiu dni roboczych od daty wywieszenia komunikatu (jeśli nie wpłynie żadna skarga).

Zwroty wadium odbywają się w kasie wewnętrznej Urzędu II piętro), która jest czynna: w poniedziałek 13:00 - 16:00, w środę i piątek 8:00 - 11:00. UWAGA!!  we wtorki i czwartki  kasa jest  nieczynna  

Ogłoszenie Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z dnia 24.03.2017 r. o konkursie na okres do 3 lat na najem lokali użytkowych. Termin składania ofert upływa 28.04.2017 r. o godz. 9:00.
Zgodnie z ogłoszeniem Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe m.s.t. Warszawy ogłasza się konkurs na najem lokali użytkowych usytuowanych w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy na okres do 3 lat z terminem rozstrzygnięcia w dniu 28.04.2017 r. Oferty należy składać w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. grochowskiej 274, stanowisko 19, 20, 21.

KOMUNIKATEM Z DNIA 04.04.2017 R ZOSTAŁ UNIEWAŻNIONY KONKURS NA NAJEM LOKALU U-3 PRZY UL. GROCHOWSKIEJ 271

Komunikat z dnia 28.12.2016 r. o zamknięciu konkursu na najem lokali użytkowych z dnia 17.11.2016 r.

W terminie trzech dni roboczych od daty wywieszenia komunikatu o zamknięciu konkursu uczestnik konkursu może wnieść do Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe skargę na czynności związane z przeprowadzeniem konkursu.

Wadium będzie zwracane najwcześniej po upływie siedmiu dni roboczych od daty wywieszenia komunikatu (jeśli nie wpłynie żadna skarga).

Zwroty wadium odbywają się w kasie wewnętrznej Urzędu II piętro), która jest czynna: w poniedziałek 13:00 - 16:00, w środę i piątek 8:00 - 11:00. UWAGA!!  we wtorki i czwartki  kasa jest  nieczynna  

Komunikat z dnia 21.09.2016 r. o zamknięciu konkursu na najem lokali użytkowych z dnia 11.08.2016 r.

W terminie trzech dni roboczych od daty wywieszenia komunikatu o zamknięciu konkursu uczestnik konkursu może wnieść do Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe skargę na czynności związane z przeprowadzeniem konkursu.

Wadium będzie zwracane najwcześniej po upływie siedmiu dni roboczych od daty wywieszenia komunikatu (jeśli nie wpłynie żadna skarga).

Zwroty wadium odbywają się w kasie wewnętrznej Urzędu II piętro), która jest czynna: w poniedziałek 13:00 - 16:00, w środę i piątek 8:00 - 11:00. UWAGA!!  we wtorki i czwartki  kasa jest  nieczynna  

Komunikat z dnia 05.09.2016 r. o zamknięciu konkursu z dnia 02.08.2016 r. na najem lokali użytkowych pawilony usytuowane w Parku im. Józefa Polińskiego

W terminie trzech dni roboczych od daty wywieszenia komuniukatu o zamknieciu konkursu uczestnik konkursu moze wnieść skarge  na czynnosci zwiazane  z przeprowadzeniem konkursu.

Komunikat z dnia 05.08.2016 r. o zamknięciu dodatkowego konkursu ograniczonego na najem lokalu użytkowego U-1 przy ul. Zwycięzców 24 przeprowadzonego w dniu 05.08.2016 r.
Ogłoszenie Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z dnia 02.08.2016 r. o konkursie na okres do 3 lat na najem lokali użytkowych – pawilonów w parku Polińskiego. Termin składania ofert upływa 05.09.2016 r. o godz. 9:00.

Zgodnie z ogłoszeniem  Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe z dnia 02.08.2016 r. ogłasza sie konkurs na najem lokali uzytkowych usytuowanych w Dzielnicy Praga-Południe ( w parku im. J. Polińskiego) na okres 3 lat z terminem rozstrzygnięecia w dniu 05.09.2016 r. Oferty nalezy składać w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Praga-Południe, przy ul. Grochowskiej 274, stanowisko 19, 20, 21.

Komunikat z dnia 27.06.2016 r. o zamknięciu konkursu z dnia 24.05.2016 r. na najem lokali użytkowych usytuowanych w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy (w parku im. Józefa Polińskiego).

 W terminie trzech dni roboczych od daty wywieszenia komunikatu o zamknięciu konkursu uczestnik konkursu może wnieść do Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe skargę na czynności związane z przeprowadzeniem konkursu.

Wadium będzie zwracane najwcześniej po upływie siedmiu dni roboczych od daty wywieszenia komunikatu (jeśli nie wpłynie żadna skarga). Zwroty wadium odbywają się w kasie wewnętrznej Urzędu II piętro), która jest czynna: w poniedziałek 13:00 - 16:00, w środę i piątek 8:00 - 11:00. UWAGA!!  we wtorki i czwartki  kasa jest  nieczynna  

Komunikat z dnia 21.06.2016 r. o zamknięciu piątego konkursu na najem lokali użytkowych w ramach programu „Rzemieślniczy Grochów” z dnia 12.05.2016 r.

W terminie trzech dni roboczych od daty wywieszenia komunikatu o zamknięciu konkursu uczestnik konkursu może wnieść do Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe skargę na czynności związane z przeprowadzeniem konkursu.

Wadium będzie zwracane najwcześniej po upływie siedmiu dni roboczych od daty wywieszenia komunikatu (jeśli nie wpłynie żadna skarga).

Zwroty wadium odbywają się w kasie wewnętrznej Urzędu II piętro), która jest czynna: w poniedziałek 13:00 - 16:00, w środę i piątek 8:00 - 11:00.

UWAGA!!  we wtorki i czwartki  kasa jest  nieczynna