Zamówienia Publiczne

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, kod 04-022, przy ulicy Walewskiej 4 zaprasza do wzięcia udziału w przetargach.

 

 

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu zamówienia uzyskają Państwo osobiście w siedzibie Zamawiającego w godzinach 08:00 - 16:00 lub telefonicznie pod numerami tel. (22) 2773 025, (22) 2773 027, (22) 2773 028, (22) 2773 029 Faks (22) 2773 030.

 

Archiwum zamówień publicznych dla zamówień opublikowanych powyżej roku znajduje się w linku poniżej:

Archiwum zamówień publicznych

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Plan postępowań na rok 2017 r. wraz z Wstępnym ogłoszeniem informacyjnym.

Przetargi zakończone

Otwarcie ofert Status Tytuł przetargu
23.12.16 Po otwarciu ZP/PN/Rb/72/16. Wykonywanie prac remontowych w zakresie robót elektrycznych związanych z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym oraz świad.usług pogotowia techniczn.w zakr.robót elektrycznych w zasobach ZGN Praga-Południe (AN 1) w 2017 r.
29.11.16 Po otwarciu ZP/PN/U/69/16. Świadczenie usługi polegającej na usuwaniu nadmiaru śniegu, nawisów śnieżnych, sopli lodowych i oblodzeni na rynnach z budynków administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy na te-renie Administracji Nieruchomości nr 1, 5, 6 i 7
25.11.16 Po otwarciu ZP/PN/U/61/16 świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Zakładu Gospodarowa-nia Nieruchomości m.st. Warszawy w Dzielnicy Praga Południe oraz Administracjach Nieruchomości AN1, AN-5, AN-6, AN-7
21.11.16 Po otwarciu ZP/PN/Rb/57/16. Wykonywanie prac remontowych w zakresie robót sanitarnych związanych z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym oraz świ.usług pogotowia techn. robót sanitarnych w zasobach ZGN Praga-Południe AN: 1,5,6,7 w 2017 r.
18.11.16 Po otwarciu ZP/PN/U/68/16. wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie docieplenia i remontu części wspólnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Międzyborskiej 45, Lubartowskiej 1, Kordeckiego 61 i Szaserów 78 w Warszawie.
17.11.16 Po otwarciu ZP/PN/D/66/16. Dostawa bonów towarowych dla pracowników Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga–Południe m.st. Warszawy
07.11.16 Po otwarciu ZP/PN/Rb/63/16. Rewitalizacja podwórka osiedlowego położonego w obrębie ulic Siennicka 21, Podskarbińska 10B, Dwernickiego 35 i Siennicka 23 w Warszawie.
03.11.16 Po otwarciu ZP/PN/RB/62/16 prace remontowe w zakresie robót elektrycznych związanych z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym oraz świadczenie pogotowia tech. w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Płd m.st. W-wy na terenie AN 1,5,6,7 w 2017
28.10.16 Po otwarciu ZP/PN/Rb/60/16 wykonywanie prac remontowych w zakresie robót ogólnobudowlanych związanych z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Pld m.st. W-wy na terenie AN Nr 1, 5, 6, 7 w 2017r
27.10.16 Po otwarciu ZP/PN/U/56/16. Wykonanie dokumentacji proj. w zakresie inst. hydrantowej i zaprojektowanie na elewacji budyn. dodatkowej nasady umożliwiającej zasilenie instalacji hydrantowej z samochodów gaśniczych dla potrzeb budynku przy ul. Samolotowej 2 w Warszawie
26.10.16 Po otwarciu ZP/PN/Rb/64/16 Wykonanie remontu terenu po byłym bazarze „ROGATKA” w Warszawie
25.10.16 Po otwarciu ZP/PN/RB/58/16. Wykonywanie robót budowlanych związanych z usuwaniem nieprawidłowości w kominach i przewodach kominowych stwierdzonych w trakcie rocznej kontroli przewodów kominowych w budynkach będących w zasob ZGN Praga-Południe AN 1,5,6,7 2016 i 2017r
09.09.16 Po otwarciu ZP/PN/U/38/16. Sprzątanie nieruchomości administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy stanowiących własność m.st. Warszawy.
12.08.16 Po otwarciu ZP/PN/Rb/52/16 Remont wiaty i dachu budynku Administracji Nieruchomości Nr 1 przy ulicy Niekłańskiej 35A w Warszawie na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy.
12.08.16 Po otwarciu ZP/PN/Rb/53/16 Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w formule zaprojektuj i wybuduj dla budynków mieszkalnych przy ul. Kawczej 45A, Kawczej 50 i Kickiego 17 w Warszawie.
10.08.16 Po otwarciu ZP/PN/Rb/51/16 Wymiana instalacji elektrycznej i remont klatki schodowej oraz remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Kamionkowskiej 54 w Warszawie.
09.08.16 Po otwarciu ZP/PN/Rb/47/16 Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul. Kickiego 17 w Warszawie.
09.08.16 Po otwarciu ZP/PN/Rb/49/16 Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa altany śmietnikowej na potrzeby budynku położonego przy ul. Kobielskiej 91 w Warszawie.
08.08.16 Po otwarciu ZP/PN/Rb/50/16 wykonanie remontu części I piętra budynku przy ul. Podskarbińskiej 6 w Warszawie na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy
01.08.16 Po otwarciu ZP/PN/Rb/42/16. Odnowienie pustostanów w budynkach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy w 2016 r. na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1 i Nr 5.
28.07.16 Po otwarciu ZP/PN/U/43/16. Wykonanie ekspertyzy budowlanej oraz inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej dla budynku położonego przy ulicy Lubelskiej 30/32, administrowanego przez ZGN w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawa.
26.07.16 Po otwarciu ZP/PN/U/39/16. Wykonanie ekspertyzy budowlanej oraz inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej dla budynków administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawa.
21.07.16 Po otwarciu ZP/PN/Rb/45/16. Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz remont klatki schodowej w formule zaprojektuj i wybuduj dla budynku mieszkalnego przy ul. Kickiego 17 w Warszawie.
20.07.16 Po otwarciu ZP/PN/U/14/16. Konserwacja zieleni na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy polegającą na koszeniu trawników, cięciu żywopłotów i zakładaniu trawników
19.07.16 Po otwarciu ZP/PN/Rb/44/16. Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz remont klatki schodowej w formule zaprojektuj i wybuduj dla budynków mieszkalnych przy ul. Kawczej 45A i Kawczej 50 w Warszawie.
18.07.16 Po otwarciu ZP/PN/U/40/16. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie wymiany instalacji elektrycznej i teleinformatycznej w siedzibach ZGN Praga-Południe oraz Administracji Nieruchomości Nr 1, 5, 6 i 7 w Warszawie.
07.07.16 Po otwarciu ZP/PN/U/41/16. Serwis oprogramowania Xpertis.
24.06.16 Po otwarciu ZP/PN/Rb/26/16. Wykonanie inwentaryzacji kanalizacji bytowej i na jej podstawie wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych obejmujących przywrócenie drożności instalacji kanalizacji w budynku usługowym przy ul. Grenadierów 2 w Warszawie
22.06.16 Po otwarciu ZP/PN/U/30/16. Serwis oprogramowania Xpertis.
22.06.16 Po otwarciu ZP/PN/RB/35/16 docieplenie ścian zewnętrznych i stropu poddasza, remont klatki schodowej i wymianę instalacji elektrycznych w budynku mieszkalnym przy ul. Kobielskiej 39 w Warszawie.
22.06.16 Po otwarciu ZP/PN/RB/36/16 docieplenie ścian zewnętrznych i stropu poddasza, remont klatki schodowej i wymiana instalacji elektrycznych w budynku mieszkalnym przy ul Tarnowieckiej 53 w Warszawie
21.06.16 Po otwarciu ZP/PN/Rb/32/16 wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz remont klatki schodowej w formule zaprojektuj i wybuduj dla budynków mieszkalnych przy ul. Czapelskiej 30 i Czapelskiej 31 w Warszawie
20.06.16 Po otwarciu ZP/PN/Rb/31/16 wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz remont klatki schodowej w formule zaprojektuj i wybuduj dla budynku mieszkalnego przy ul. Kickiego 17 w Warszawie
20.06.16 Po otwarciu ZP/PN/Rb/28/16 wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz remont klatki schodowej w formule zaprojektuj i wybuduj dla budynków mieszkalnych przy ul. Kawczej 45A i Kawczej 50 w Warszawie
17.06.16 Po otwarciu ZP/PN/D/29/16. Dostawa i montaż czujników tlenku węgla w lokalach mieszkalnych na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
14.06.16 Po otwarciu ZP/PN/U/37/16. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu po byłym bazarze „ROGATKA” w Warszawie.
08.06.16 Przed otwarciem ZP/PN/U/25/16 wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu po byłym bazarze „ROGATKA” w Warszawie
06.06.16 Po otwarciu ZP/PN/U/13/16. Konserwacji zieleni na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy polegającą na pielęgnacji drzew i krzewów oraz wykonywaniu nasadzeń materiału szkółkarskiego.
02.06.16 Po otwarciu ZP/PN/Rb/18/16. Wyk. dokumentacji i robót: montaż zaworów termostat.na pionach cyrkulacji c.w.,wym. 2 pomp w węźle na inst.c.w.,montaż nacz.wzbiorczego w węźle inst.c.o. wym. 2 wymienników na potrz.inst.ciepła techn.wymianę zaworu-ul.Meissnera 5,7,9,11,13
31.05.16 Po otwarciu ZP/PN/RB/24/16 docieplenie ścian zewnętrznych i stropu poddasza, remont klatki schodowej i wymianę instalacji elektrycznych w budynku mieszkalnym przy ul. Kobielskiej 39 w Warszawie
31.05.16 Po otwarciu ZP/PN/RB/21/16 docieplenie ścian zewnętrznych i stropu poddasza, remont klatki schodowej i wymiana instalacji elektrycznych w budynku mieszkalnym przy ul Tarnowieckiej 53 w Warszawie
30.05.16 Po otwarciu ZP/PN/U/22/16 wykonanie audytu energetycznego i na jego podstawie wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej doposażenia budynku w instalację centralnego ogrzewania, c.w.u. z cyrkulacją, przygotowania pomieszczenia dla potrzeb węzła cieplnego oraz te
30.05.16 Po otwarciu ZP/PN/RB/20/16 docieplenie ścian zewnętrznych i stropu poddasza, remont klatki schodowej i piwnicy, wymianę instalacji elektrycznej oraz rewitalizację podwórka budynku mieszkalnego przy ul. Kamionkowskiej 39 w Warszawie
27.05.16 Po otwarciu ZP/PN/RB/17/16 docieplenie ścian zewnętrznych i stropu poddasza, remont klatki schodowej i piwnicy, wymianę instalacji elektrycznej oraz rewitalizację podwórka budynku mieszkalnego przy ul. Kamionkowskiej 31 w Warszawie.
23.05.16 Po otwarciu ZP/PN/RB/16/16 Doposażenie w instalacje gazu budynków przy ul. Czapelskiej 31 i 37, Igańskiej 27 w Warszawie
18.05.16 Po otwarciu ZP/PN/U/23/16. Sprzątanie nieruchomości administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy stanowiących własność m.st. Warszawy położonych na terenie Administracji Nieruchomości nr 7
09.05.16 Po otwarciu ZP/PN/Rb/15/16 Opr. dokumentacji projektowej oraz bud. – montaż urządzeń węzła cieplnego w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz adaptację komórek na węzeł cieplny - ul. Modrzewiowa 7
18.04.16 Po otwarciu ZP/PN/U/7/16. Sprzątanie nieruchomości administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy stanowiących własność m.st. Warszawy
04.04.16 Po otwarciu ZP/PN/RB/12/16. Opracowanie audytu energetycznego budynku i wyk. dokumentacji proj.,doposaż. w instalację c.o., c.w.u.,doposaż. w inst. gazu dla potrzeb kotłowni, adaptację komórek na kotł.gaz.,montaż urządzeń kotł.gaz.,wymianę inst. wod-kan-Jarocińska 15
24.03.16 Po otwarciu ZP/PN/RB/11/16. Wymiana dźwigu osobowego w budynku przy ul. Kobielskiej 86 w Warszawie w formule zaprojektuj i wybuduj
23.03.16 Po otwarciu ZP/PN/RB/10/16 Odnowienie 21 pustostanów i 4 klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Wiarusów 15 w Warszawie
21.03.16 Po otwarciu ZP/PN/RB/5/16. -Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę-montaż urządzeń węzła cieplnego, -doposażenie w instalację centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz adaptację komórek na węzeł cieplny w budynku przy ul. Kobielskiej 88/92
17.03.16 Po otwarciu ZP/PN/RB/4/16. Realizacja wymiany instalacji elektrycznych, remontu klatki schodowej i remontu balkonów, zagospodarowanie terenu podwórza w formie zaprojektuj i wybuduj budynku przy ul. Kamionkowskiej 54 w Warszawie
09.03.16 Po otwarciu ZP/PN/Rb/3/16. 1)Opracowanie audyt.energetycz.,wykon. dokument.,doposaż.w inst. c.o.,c.w.u.,wymiana wewn.inst.wod-kan,adapt. komórek,montaż węzła Kobielska 24. 2) Opracow. audytu,dokument.,doposaż. w c.o., c.w.u,adapt. komórek, montaż węzła Makowska 99.
25.02.16 Po otwarciu ZP/PN/RB/8/16. Docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu oraz remont balkonów i klatki schodowej budynku mieszkalnego przy ulicy Ostrobramskiej 38 w Warszawie na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy.
18.02.16 Po otwarciu ZP/PN/RB/6/16. Awaryjne naprawy chodników, nawierzchni ulic z trylinki i kostki betonowej na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy.

Zakończone zamówienia do kwoty 30.000 €

Termin złożenia oferty Przedmiot zamówienia
28.12.2016, 9.00 ZP/M-34/16 świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek, i ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
24.11.2016, 11:00 ZP/M-29/16 świadczenie usług konserwacji dwóch bram wjazdowych i trzech bram garażowych w 2017 r. w zespole budynków przy ul. Meissnera 5, 7, 9, 11 i 13 administrowanych przez ZGN Praga-Południe na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1
23.11.2016, 10:00 ZP/US/3/16 ochronę fizyczną budynku i terenu położonego przy ul. Dudziarskiej (Nr 40, 40a, 40b) administrowanego przez ZGN w Dzielnicy Praga – Połu-dnie m.st. Warszawy w 2017 roku
22.11.2016, 10:00 ZP/M-33/16. Kompleksowe świadczenie usług w zakresie sprzątania szaletów przy ul. Łukiskiej 29 oraz Placu Szembeka 1A.
18.11.2016, 11:00 ZP/US-1/16 ochronę budynków i przyległych do nich terenów na terenie Osiedla Me-issnera 5,7,9,11,13 administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy w 2017
18.11.2016, 11:00 ZP/US/2/16 ochronę budynków, mienia, terenów oraz przyległych do nich parkingów administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga – Południe m.st. War-szawy - siedziby ZGN w Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy w 2017 roku
16.11.2016, 11.00 ZP/M-28/16 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym w zakresie odbierania, przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek, i ich ewentualnych zwrotów na potrzeby ZGN w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
14.11.2016, 14:00 ZP/M-31/16. Kompleksowe świadczenie usług w zakresie sprzątania szaletów przy ul. Grochowskiej 270, Łukiskiej 29 oraz Placu Szembeka 1A.
14.11.2016, 10:00 ZP/M-32/16. Remont instalacji przeciwpożarowej dla Muszli Koncertowej w Parku Skaryszewskim.
09.11.2016, 10:00 ZP/M-30/16. Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników i kandydatów na pracowników Zakładu oraz wykonywanie czynności związanych z warunkami pracy
06.10.2016, 10:30 ZP/M-27/16. Wykonanie rozbiórki, w tym uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę, budynku przy ul. Kickiego 26c na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy.
14.09.2016, 13.30 ZP/M-26/16 Dostawa i montaż mebli biurowych dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomości m.st. Warszawy w Dzielnicy Praga Południe oraz Administracjach Nieruchomości AN1, AN-5, AN-6, AN-7.
12.09.2016, 11.00 ZP/M21/16 Archiwizacje dok. niearchiwalnej obejmującej: 1.Zarchiwizowanie dokumentacji niearchiwalnej kategorii B wytworzonej przez Dział Techniczny i Zespół Zamówień Publicznych 2. Wydz. dok. niearchiwalnej, której okres przechowywania już upłynął.
02.09.2016, 11:00 ZP/M-25/16. Remont i modernizacja placu zabaw przy ul. Kirasjerów 4, 4a, 4b i 6 w Warszawie.
22.07.2016, 10:30 ZP/M-18/16 Wykonanie zbiorczej instalacji antenowej do odbioru telewizji cyfrowej DVB-T, radia analogowego, DAB oraz sygnałów z satelity HOT BIRD 13E i ASTRA 19,2E świadczenie usługi konserwacji instalacji anteny zbiorczej
12.07.2016, 10:30 ZP/M-20/15. Dostawa i montaż mebli biurowych dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy
10.06.2016, 10.00 ZP/M-13/16 Sukcesywną dostawę artykułów czystościowych dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy w 2016 r.
06.06.2016, 11.30 ZP/M-14/16 sukcesywna dostawa wody mineralnej dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy w 2016 r.
29.04.2016, 10:00 wykonanie dokumentacji projektowej wymiany instalacji elektrycznej, remontu klatki schodowej i remontu balkonów w budynku przy ul. Kamionkowskiej 54 w Warszawie
15.04.2016, 10:00 ZP/M-11/16. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji podwórka osiedlowego Siennicka 21/ Podskarbińska 10B/ Dwernickiego 35/ Siennicka 23 w Warszawie”
29.03.2016, 10:00 ZP/M-8/16 wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę – wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul. Francuskiej 17 w Warszawie
25.03.2016, 10:00 ZP/M-10/16. dostawę 10 sztuk komputerów AIO LENOVO M73 wraz z oprogramowaniem i dokumen-tami licencyjnymi, 6 sztuk drukarek HP LaserJet P3015DN, 5 urządzeń wielofunkcyjnych HP LaserJet Pro MFP521 dn oraz 6 sztuk skanerów FUJITSU FI-7160
22.03.2016, 14:00 ZP/M-6/16. Wymiana piasku w piskownicach i na placach zabaw na terenach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
21.03.2016, 12:00 ZP/M-5/16 sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy w 2016 r.
15.03.2016, 10:00 ZP/M-4/16 dostawę 10 sztuk komputerów AIO LENOVO M73 wraz z oprogramowaniem i dokumen-tami licencyjnymi, 6 sztuk drukarek HP LaserJet P3015DN, 5 urządzeń wielofunkcyjnych HP LaserJet Pro MFP521 dn oraz 6 sztuk skanerów FUJITSU FI-7160
10.03.2016, 10:00 ZP/M-3/16.Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wielobranżowej w zakresie części I piętra budynku przy ulicy Podskarbińskiej 6 w Warszawie, związanego ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji mieszkalnej na biurową.