Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

DZIERŻAWY GRUNTÓW - Dzierżawa gruntów - wykaz

Adres: Szaserów 125
Pow. do przekazania: 27 m2
Opis nieruchomości: niezabudowana
Przeznaczenie w miejscowym planie zagosp.: nazwa planu: Rejon Ronda Wiatraczna cz. I
przeznaczenie:
tereny zieleni urządzonej
Sposób zagospodarowania: ogródek gastronomiczny
Forma przekazania: dzierżawa na czas oznaczony
Czynsz dzierżawny: 9,48 zł za 1m2 + 23% VAT
Termin wnoszenia opłat: do dnia 10 każdego miesiąca
Warunki zmiany wysokości opłat: każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
Nr wykazu: 111/2018
Osoba do kontaktu w sprawie: Mateusz Przyłucki