Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

DZIERŻAWY GRUNTÓW - Dzierżawa gruntów - wykaz

Adres: ul. A. Nobla 27
Pow. do przekazania: 864 m2
Opis nieruchomości: niezabudowana
Przeznaczenie w miejscowym planie zagosp.: funkcja mieszkaniowa
Sposób zagospodarowania: teren podwórka - 856,87 m2, grunt pod altanę - 7,13 m2
Forma przekazania: dzierżawa na czas oznaczony - na trzy lata
Czynsz dzierżawny: 0,01 zł/m2 + 23 % VAT - grunt podwórka 0,10 zł/m2 + 23 % VAT - altana śmietnikowa
Termin wnoszenia opłat: do dnia 10 każdego miesiąca
Warunki zmiany wysokości opłat: każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
Nr wykazu: 232/2017
Osoba do kontaktu w sprawie: Mateusz Przyłucki