Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

DZIERŻAWY GRUNTÓW - Dzierżawa gruntów - wykaz

Adres: ul. Dąbrowiecka 32
Pow. do przekazania: 889 m2
Opis nieruchomości: zabudowana
Przeznaczenie w miejscowym planie zagosp.: funkcja mieszkaniowa
Sposób zagospodarowania: 899 m2 podwórko przylegle do budynku mieszkalnego
w ttym 5 m2 - grunt pod altaną śmietnikową
Forma przekazania: dzierżawa na czas oznaczony - na trzy lata
Czynsz dzierżawny: 0,01 zł/m2 + 23% VAT - grunt
0,10 zł/m2 + 23% VAT - altana śmietnikowa
Termin wnoszenia opłat: do 10 każdego miesiąca
Warunki zmiany wysokości opłat: każdego roku kalendarzowego
wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
Nr wykazu: 27/2018
Osoba do kontaktu w sprawie: Ireneusz Sikorski