Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

DZIERŻAWY GRUNTÓW - Dzierżawa gruntów - wykaz

Adres: ul. Dąbrowiecka 34
Pow. do przekazania: łącznie 1005,00 m2 -996,60 m2 - podwórko - 8,40 m2 - altana śmietnikowa
Opis nieruchomości: zabudowana
Przeznaczenie w miejscowym planie zagosp.: teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy
Sposób zagospodarowania: teren na rzecz wspólnoty mieszkaniowej, pozwalający na prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości wspólnej oraz teren pod pojemniki śmietnikowe
Forma przekazania: dzierżawa na czas oznaczony
Czynsz dzierżawny: 0,01 zł/m2+ 23% VAT - podwórko
0,10 zł/m2+ 23% VAT-altana śmietnikowa
Termin wnoszenia opłat:
do dnia 10 każdego miesiąca
Warunki zmiany wysokości opłat: każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
Nr wykazu: 191/2018
Osoba do kontaktu w sprawie: Dorota Grabowska (22) 2773086