Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

DZIERŻAWY GRUNTÓW - Dzierżawa gruntów - wykaz

Adres: ul. Francuska 27
Pow. do przekazania: 250 m2
Opis nieruchomości: zabudowana
Przeznaczenie w miejscowym planie zagosp.: aktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Saska Kępa
Sposób zagospodarowania: grunt położony przy budynku pozwalający na prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości wspólnej, wykorzystywany na cele niezarobkowe związane z zarządzaniem nieruchomością wspólną
Forma przekazania: dzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata
Czynsz dzierżawny: 0,01 zł/ m2 + 23 % VAT
Termin wnoszenia opłat: do dnia 10 każdego miesiąca
Warunki zmiany wysokości opłat: każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
Nr wykazu: 197/2018
Osoba do kontaktu w sprawie: Emilia Szumowska 22/ 277-30-33; Emilia Szumowska (22) 2773033