Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

DZIERŻAWY GRUNTÓW - Dzierżawa gruntów - wykaz

Adres: ul. Francuska 3a
Pow. do przekazania: 38,37 m2
Opis nieruchomości: zabudowana
Przeznaczenie w miejscowym planie zagosp.: funkcja mieszkaniowa
Sposób zagospodarowania: ogródek gastronomiczny
Forma przekazania: dzierżawa na czas oznaczony
Czynsz dzierżawny: 15,02 zł/m2 + 23 % VAT
Termin wnoszenia opłat: do dnia 10 każdego miesiąca
Warunki zmiany wysokości opłat: każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
Nr wykazu: 138/2018
Osoba do kontaktu w sprawie: Mateusz Przyłucki