Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

DZIERŻAWY GRUNTÓW - Dzierżawa gruntów - wykaz

Adres: ul. Francuska 3A
Pow. do przekazania: 1,25 m2
Opis nieruchomości: częściowo zabudowana
Przeznaczenie w miejscowym planie zagosp.: przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy
Sposób zagospodarowania: grunt pod pojemniki do gromadzenia odpadów stałych
Forma przekazania: dzierzawa na czas oznaczony - na trzy lata
Czynsz dzierżawny: 0,10 zł/m2 + 23% VAT
Termin wnoszenia opłat: do dnia 10 kazdego miesiąca
Warunki zmiany wysokości opłat: każdego roku kalendarzowego wg wskaxnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
Nr wykazu: 279/2017
Osoba do kontaktu w sprawie: Mateusz Przyłucki