Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

DZIERŻAWY GRUNTÓW - Dzierżawa gruntów - wykaz

Adres: ul. Grochowska 235
Pow. do przekazania: 2,70 m2
Opis nieruchomości: zabudowana
Przeznaczenie w miejscowym planie zagosp.: aktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna cz. I – tereny mieszkaniowo-usługowe
Sposób zagospodarowania: warstwa ocieplenia ścian budynku
Forma przekazania: dzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata
Czynsz dzierżawny: 1,20 zł/m2 + 23 % VAT
Termin wnoszenia opłat: do dnia 10 każdego miesiąca
Warunki zmiany wysokości opłat: każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
Nr wykazu: 216/2017
Osoba do kontaktu w sprawie: Mateusz Przyłucki