Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

DZIERŻAWY GRUNTÓW - Dzierżawa gruntów - wykaz

Adres: ul. Kamionkowska 14
Pow. do przekazania: 15 m2
Opis nieruchomości: niezabudowana
Przeznaczenie w miejscowym planie zagosp.: tereny usługowe
Sposób zagospodarowania: teren po dawnych garażach i polu manewrowym
Forma przekazania: dzierżawa na czas oznaczony
Czynsz dzierżawny: 1,83 zł/m2 + 23% VAT
Termin wnoszenia opłat: do dnia 10 każdego miesiąca
Warunki zmiany wysokości opłat: każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
Nr wykazu: 56/2018
Osoba do kontaktu w sprawie: Mateusz Przyłucki