Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

DZIERŻAWY GRUNTÓW - Dzierżawa gruntów - wykaz

Adres: ul. Lipska 13
Pow. do przekazania: 815,00 m2
Opis nieruchomości: zabudowana na powierzchni 6,47 m2
altana śmietnikowa
Przeznaczenie w miejscowym planie zagosp.: funkcja mieszkaniowa
Sposób zagospodarowania: 808,53 m2 - podwórko przyległe do budynku mieszkalnego
6,47 m2 - grunt pod altaną śmietnikową
Forma przekazania: dzierżawa na czas oznaczony
Czynsz dzierżawny: 0,01 zł/m2 zajętego gruntu podwórka + 23% VAT
0,10 zł/m2 zajętego gruntu pod altaną śmietnikową + 23% VAT
Termin wnoszenia opłat: do dnia 10 każdego miesiąca
Warunki zmiany wysokości opłat: każdego roku kalendarzowego
wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
Nr wykazu: 5/2018
Osoba do kontaktu w sprawie: Ireneusz Sikorski