Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

DZIERŻAWY GRUNTÓW - Dzierżawa gruntów - wykaz

Adres: ul. Lipska 27
Pow. do przekazania: 450,60 m2
Opis nieruchomości: częściowo zabudowana
Przeznaczenie w miejscowym planie zagosp.: przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy
Sposób zagospodarowania: 439,80 m2 podwórko przyległe do nieruchomości
10,80 m2 grunt pod altanę śmietnikową
Forma przekazania: dzierżawa na czas określony
Czynsz dzierżawny: 0,01 zł/m2 zajętego gruntu podwórka + 23% VAT
0,10 zl/m2 grunt pod altanę śmietnikową + 23% VAT
Termin wnoszenia opłat: do dnia 10 każdego miesiąca
Warunki zmiany wysokości opłat: każdego roku kalendarzowego
wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
Nr wykazu: 24/2018
Osoba do kontaktu w sprawie: Ireneusz Sikorski