Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

DZIERŻAWY GRUNTÓW - Dzierżawa gruntów - wykaz

Adres: ul. Mycielskiego 21B
Pow. do przekazania: 18,17 m2
Opis nieruchomości: zabudowana
Przeznaczenie w miejscowym planie zagosp.: aktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Sposób zagospodarowania: teren pod altanę śmietnikową
Forma przekazania: dzierżawa na czas oznaczony
Czynsz dzierżawny: 0,10 zł/m2+ 23% VAT
Termin wnoszenia opłat: do dnia 10 każdego miesiąca
Warunki zmiany wysokości opłat: każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
Nr wykazu: 199/2018
Osoba do kontaktu w sprawie: Dorota Grabowska (22) 2773086