Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

DZIERŻAWY GRUNTÓW - Dzierżawa gruntów - wykaz

Adres: ul. Niekłańska 38
Pow. do przekazania: 7,98 m2
Opis nieruchomości: niezabudowana
Przeznaczenie w miejscowym planie zagosp.: przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy – tereny zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług oświaty oraz usług zdrowia i opieki społecznej
Sposób zagospodarowania: warstwa docieplenia ścian budynku
Forma przekazania: dzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata
Czynsz dzierżawny: 1,20 zł/m2 + 23 % VAT
Termin wnoszenia opłat: do dnia 10 każdego miesiąca
Warunki zmiany wysokości opłat: każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
Nr wykazu: 248/2017
Osoba do kontaktu w sprawie: Mateusz Przyłucki