Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

DZIERŻAWY GRUNTÓW - Dzierżawa gruntów - wykaz

Adres: ul. Paryska 9
Pow. do przekazania: 555,00 m2
Opis nieruchomości: częściowo zabudowana
Przeznaczenie w miejscowym planie zagosp.: przedmiotowy teren
jest objęty miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego
obszaru Saskiej Kępy
Sposób zagospodarowania: 542,64 m2 podórko przyległe do nieruchomości
12,36 m2 grunt zajęty przez pojemniki śmietnikowe
Forma przekazania: dzierżawa na czas oznaczony
Czynsz dzierżawny: 0,01 zł/mr zajętego gruntu podwórka+23% VAT
0,10 zł/m2 grunt pod altanę śmietnikową+23% VAT
Termin wnoszenia opłat: do dnia 10 każdego miesiąca
Warunki zmiany wysokości opłat: każdego roku kalendarzowego
wg wskaźnika wzrostu cen
towarów i usług konsumpcyjnych
Nr wykazu: 8/2018
Osoba do kontaktu w sprawie: Ireneusz Sikorski