Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

DZIERŻAWY GRUNTÓW - Dzierżawa gruntów - wykaz

Adres: ul. Podskarbińska 10B
Pow. do przekazania: 264,6 m2
Opis nieruchomości: teren wokół budynku przy ul. Podskarbińskiej 10B
Przeznaczenie w miejscowym planie zagosp.: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
Sposób zagospodarowania: grunt położony przy budynku pozwalający na prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości wspólnej, na cele niezarobkowe związane z zarządzaniem nieruchomością wspólną
Forma przekazania: dzierżawa na czas oznaczony
Czynsz dzierżawny: 0,01 zł/m2 + 23% VAT
Termin wnoszenia opłat: do dnia 10 każdego miesiąca
Warunki zmiany wysokości opłat: każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
Nr wykazu: 63/2018
Osoba do kontaktu w sprawie: Mateusz Przyłucki