Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

DZIERŻAWY GRUNTÓW - Dzierżawa gruntów - wykaz

Adres: ul. Pustelnicka 10
Pow. do przekazania: 163 m2
Opis nieruchomości: grunt o pow. 157,75 m2 pozwalający na prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości wspólnej oraz grunt o pow. 5,25 m2 zabudowany altana śmietnikową
Przeznaczenie w miejscowym planie zagosp.: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług
Sposób zagospodarowania: podwórko i altana śmietnikowa
Forma przekazania: dzierżawa na czas oznaczony
Czynsz dzierżawny: 0,10 zł/m2 + 23% VAT
Termin wnoszenia opłat: do dnia 10 każdego miesiąca
Warunki zmiany wysokości opłat: każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
Nr wykazu: 49/2018
Osoba do kontaktu w sprawie: Mateusz Przyłucki