Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

DZIERŻAWY GRUNTÓW - Dzierżawa gruntów - wykaz

Adres: ul. Szaserów 108
Pow. do przekazania: 18 m2
Opis nieruchomości: niezabudowana
Przeznaczenie w miejscowym planie zagosp.: aktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Sposób zagospodarowania: miejsce postojowe dla samochodu osoby niepełnosprawnej
Forma przekazania: dzierżawa na czas oznaczony
Czynsz dzierżawny: 1,83 zł/m2 + 23% VAT
Termin wnoszenia opłat: do dnia 10 każdego miesiąca
Warunki zmiany wysokości opłat: każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
Nr wykazu: 42/2018
Osoba do kontaktu w sprawie: Mateusz Przyłucki