Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

DZIERŻAWY GRUNTÓW - Dzierżawa gruntów - wykaz

Adres: ul. Targowa 3
Pow. do przekazania: 190 m2
Opis nieruchomości: niezabudowana
Przeznaczenie w miejscowym planie zagosp.: e1.1U(MW) - tereny usług z dopuszczeniem zabudowy wielorodzinnej
Sposób zagospodarowania: zaplecze budowy oraz ustawienie dźwigów
Forma przekazania: dzierżawa na czas oznaczony
Czynsz dzierżawny: 7,00 zł/m2 + 23%VAT
Termin wnoszenia opłat: do dnia 10 każdego miesiąca
Warunki zmiany wysokości opłat: każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
Nr wykazu: 33/2018
Osoba do kontaktu w sprawie: Mateusz Przyłucki