Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

DZIERŻAWY GRUNTÓW - Dzierżawa gruntów - wykaz

Adres: ul. Kawcza 34
Pow. do przekazania: 375 m2
Opis nieruchomości: niezabudowana
Przeznaczenie w miejscowym planie zagosp.: teren zabudowy mieszkaniowej oraz usług
Sposób zagospodarowania: zaplecze budowy
Forma przekazania: dzierżawa na czas oznaczony
Czynsz dzierżawny: 10,00 zł/m2 + 23%VAT
Termin wnoszenia opłat: do dnia 10 każdego miesiąca
Warunki zmiany wysokości opłat: każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
Nr wykazu: 32/2017
Osoba do kontaktu w sprawie: Mateusz Przyłucki