Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

DZIERŻAWY GRUNTÓW - Dzierżawa gruntów - wykaz

Adres: ul. Walecznych 41
Pow. do przekazania: 10,18 m2
Opis nieruchomości: teren zabudowany altaną śmietnikową
Przeznaczenie w miejscowym planie zagosp.: funkcja mieszkaniowa
Sposób zagospodarowania: 10,18 m2
Forma przekazania: dzierżawa na czas oznaczony
Czynsz dzierżawny: 0,10 zł/m2 + VAT
Termin wnoszenia opłat: do dnia 10 każdego miesiąca
Warunki zmiany wysokości opłat: każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
Nr wykazu: 40/2018
Osoba do kontaktu w sprawie: Mateusz Przyłucki