Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

DZIERŻAWY GRUNTÓW - Dzierżawa gruntów - wykaz

Adres: ul. Walecznych 5
Pow. do przekazania: 6,00 m2
Opis nieruchomości: częściowo zabudowana
Przeznaczenie w miejscowym planie zagosp.: tereny zabudowy mieszkaniowej
Sposób zagospodarowania: grunt pod altanę śmietnikową
Forma przekazania: dzierżawa na czas oznaczony
Czynsz dzierżawny: 0,10 zł/m2 + 23% VAT
Termin wnoszenia opłat: do dnia 10 każdego miesiąca
Warunki zmiany wysokości opłat: każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
Nr wykazu: 36/2018
Osoba do kontaktu w sprawie: Mateusz Przyłucki