Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

DZIERŻAWY GRUNTÓW - Dzierżawa gruntów - wykaz

Adres: ul. Walecznych 66
Pow. do przekazania: 4,5 m2
Opis nieruchomości: teren zabudowany wspólną altaną śmietnikową, przyległy (podwórko) do budynku mieszkalnego przy ul. Walecznych 68
Przeznaczenie w miejscowym planie zagosp.: funkcja mieszkaniowa
Sposób zagospodarowania: grunt pod altana śmietnikową
Forma przekazania: dzierżawa na czas oznaczony
Czynsz dzierżawny: 0,10 zł/m2 + 23% VAT
Termin wnoszenia opłat: do 10 dnia każdego miesiąca
Warunki zmiany wysokości opłat: każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
Nr wykazu: 220/2017
Osoba do kontaktu w sprawie: Mateusz Przyłucki