Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

DZIERŻAWY GRUNTÓW - Dzierżawa gruntów - wykaz

Adres: ul. Zaliwskiego 19
Pow. do przekazania: 142,50 m2
Opis nieruchomości: zabudowana
Przeznaczenie w miejscowym planie zagosp.: przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Sposób zagospodarowania: teren niezbędny do korzystania z nieruchomości wspólnej
Forma przekazania: dzierżawa na czas oznaczony
na trzy lata
Czynsz dzierżawny: 0,10 zł/m2 + 23 % VAT
Termin wnoszenia opłat: do dnia 10 każdego miesiąca
Warunki zmiany wysokości opłat: każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
Nr wykazu: 272/2017
Osoba do kontaktu w sprawie: Elżbieta Gosztyła