Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

DZIERŻAWY GRUNTÓW - Dzierżawa gruntów - wykaz

Adres: ul. Zamieniecka 87
Pow. do przekazania: 22,00 m2
Opis nieruchomości: zabudowana
Przeznaczenie w miejscowym planie zagosp.: przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Grochowskiej na odc. od ulicy Garwolińskiej do Kanału Kawęczyńskiego cz. 1 - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług
Sposób zagospodarowania: altana śmietnikowa wraz z terenem niezbędnym do obsługi
Forma przekazania: dzierżawa na czas oznaczony - na trzy lata
Czynsz dzierżawny: 0,10 zł/m2 + 23 % VAT
Termin wnoszenia opłat: do 10 dnia każdego miesiąca
Warunki zmiany wysokości opłat: każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług
Nr wykazu: 228/2017
Osoba do kontaktu w sprawie: Mateusz Przyłucki