Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

DZIERŻAWY GRUNTÓW - Dzierżawa gruntów - wykaz

Adres: ul. Żółkiewskiego 17
Pow. do przekazania: 18 m2
Opis nieruchomości: częściowo zabudowana garażem
Przeznaczenie w miejscowym planie zagosp.: przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Sposób zagospodarowania: teren pod garaż
Forma przekazania: dzierżawa na czas oznaczony- do trzech lat
Czynsz dzierżawny: 3,34 zł/m2 + 23 % VAT – teren zabudowany garażem
Termin wnoszenia opłat: do dnia 10 każdego miesiąca
Warunki zmiany wysokości opłat: każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
Nr wykazu: 254/2017
Osoba do kontaktu w sprawie: Izabela Silwonik