Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Unieważnione postępowania

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, kod 04-022, przy ulicy Walewskiej 4 zaprasza do wzięcia udziału w przetargach.

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu zamówienia uzyskają Państwo osobiście w siedzibie Zamawiającego w godzinach 08:00 - 16:00 lub telefonicznie pod wskazany numer w ogłoszeniu


Nr postępowania Temat Rodzaj zamówienia Tryb
ZP/M-62/17Świadczenie usługi polegającej na usuwaniu nadmiaru śniegu, nawisów śnieżnych, sopli lodowych i oblodzenia na rynnach z budynków administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości nr 1, 5, 6 i 7UsługiZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/U/65/17.Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont budynków przy ul. Karczewskiej 31 i 33 w Warszawie.UsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony
ZP/PN/Rb/63/17Remont dachu oraz docieplenie dachu i poddasza w formule zaprojektuj i wybuduj w budynku przy ul. Targowej 12 w Warszawie Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony
ZP/M-42/17.Świadczenie usług w zakresie przeglądów instalacji i urządzeń gazowych, utrzymywania pogotowia technicznego dla nagłych zdarzeń oraz usuwanie nieprawidłowości i awarii w instalacjach gazowych w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy w 2018 r. na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1, 5, 6 i 7.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/Rb/59/17wykonanie naprawy żelbetowych słupów podpierających łącznik pomiędzy budynkami przy ul. Kobielskiej 96/98/100 i Podskarbińskiej 7/7A/7B w WarszawieRoboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony
ZP/LE/U/78/17Świadczenie usługi polegającej na usuwaniu nadmiaru śniegu, nawisów śnieżnych, sopli lodowych i oblodzenia na rynnach z budynków administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości nr 1, 5, 6 i 7 UsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe licytacja
ZP/LE/U/39/17Serwis drukarek i kserokopiarekUsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe licytacja
ZP/M-57/17Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa na słupach oświetlenia parkowego typu LED oświetlenia terenu podwórka przy ul. Cyraneczki1, Suchodolska 24, Miedzyborska 78 w WarszawieRoboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8