Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Wybór najkorzystniejszej oferty

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, kod 04-022, przy ulicy Walewskiej 4 zaprasza do wzięcia udziału w przetargach.

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu zamówienia uzyskają Państwo osobiście w siedzibie Zamawiającego w godzinach 08:00 - 16:00 lub telefonicznie pod wskazany numer w ogłoszeniu


Nr postępowania Temat Rodzaj zamówienia Tryb
ZP/PN/Rb/8/18Odnowienie pustostanów w budynkach administrowanych przez ZGN Praga- Południe m.st. Warszawy w 2018 roku na terenie Administracji Nieruchomości Nr 5Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony
ZP/PN/Rb/4/18Odnowienia pustostanów w budynkach administrowanych przez ZGN Praga- Południe m.st. Warszawy w 2018 roku na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1, Nr 5, Nr 6 i Nr 7.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony
ZP/M-10/18Dostarczenie usług wsparcia oraz dostępu do aktualizacji dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania IBM Domino, IBM Connections oraz IBM Sametime dla 220 użytkownikówUsługiZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/M-9/18Sukcesywna dostawa wody mineralnej dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy w 2018 r.DostawyZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/M-8/18Jednorazowa dostawa i wymiana piasku w piaskownicach i na placach zabaw pozostających w administrowaniu przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy w 2018 roku. DostawyZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/Rb/84/17Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę – wymianę instalacji wod.-kan., montażu instalacji c.o. i c.w., adaptację komórek na pomieszczenie węzła cieplnego oraz montaż urządzeń węzła cieplnego w budynkach przy ul. Kawczej 45, Kawczej 45a oraz Kawczej 47 w WarszawieRoboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony
ZP/M-7/18Kompleksowe świadczenie usług w zakresie sprzątania szaletów publicznych w lokalizacjach: ul. Łukiska 29 (park ZNICZA), Plac Szembeka 1A, ul. Grochowska 270 (park OPAK) UsługiZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/M-6/18Dostawa i montaż regałów archiwalnych dla ZGN Praga-Południe w 2018 r.DostawyZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/U/82/17Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: Zagospodarowanie podwórka usytuowanego w obrębie ulic Stanisława Augusta, Grochowskiej, Terespolskiej i Międzyborskiej w Warszawie.UsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony
ZP/PN/U/81/17Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: Zagospodarowanie podwórka usytuowanego przy ul. Siennickiej 34 i ul. Paca 43 w WarszawieUsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony
ZP/M-4/18.Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla ZGN Praga-Południe w 2018 r.DostawyZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/M-3/18.Sukcesywna dostawa artykułów czystościowych dla ZGN Praga-Południe w 2018 r.DostawyZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/U/80/17Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: Zagospodarowanie podwórka usytuowanego przy ul. Międzynarodowej 52/54 A w WarszawieUsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony
ZP/PN/U/79/17Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: Zagospodarowanie podwórka usytuowanego przy ul. Międzynarodowej 33 w WarszawieUsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony
ZP/LE/U/85/17Serwis drukarek i kserokopiarek Zakładu Gospodarowania Nieruchomości m.st. Warszawy w Dzielnicy Praga Południe oraz Administracji Nieruchomości AN1, AN-5, AN-6, AN-7.UsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe licytacja
ZP/M-5/18Sukcesywne usługi związane z przeprowadzką z budynków administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy do wskazanych lokali. UsługiZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/M-2/18Zakup oraz montaż klimatyzatorów w serwerowni ZGNDostawyZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/U/76/17Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy z nadbudową wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Grochowskiej 297 w WarszawieUsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony
ZP/PN/D/77/17Dostawa bonów towarowych dla pracowników Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga–Południe m.st. WarszawyDostawyZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony
ZP/M-1/18Usługa polegająca na utrzymywaniu czystości (w tym mycia) powierzchni polipropylenowej boiska oraz otwieranie i zamykanie obiektu przy ul. Majdańskiej.UsługiZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/M-67/17Świadczenie usługi polegającej na usuwaniu nadmiaru śniegu, nawisów śnieżnych, sopli lodowych i oblodzenia na rynnach z budynków administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości nr 1, 5, 6 i 7UsługiZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/Rb/75/17 Wykonywanie prac remontowych w zakresie robót sanitarnych związanych z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym oraz świadczenie usług pogotowia technicznego w zakresie robót sanitarnych w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1, 5, 6 i 7 w roku 2018. Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony
ZP/PN/Rb/71/17Wykonywanie prac remontowych w zakresie robót elektrycznych związanych z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym oraz świadczenie usług pogotowia technicznego w zakresie robót elektrycznych w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1,5,6,7 w roku 2018.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony
ZP/PN/Rb/74/17wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę – wymianę instalacji wod.-kan., montażu instalacji c.o. i c.w., adaptację komórek na pomieszczenie węzła cieplnego oraz montaż urządzeń węzła cieplnego w budynkach przy ul. Czapelskiej 37 oraz Igańskiej 27 w WarszawieRoboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony
ZP/M-60/17Dostawa 10 licencji oprogramowania Commvault, pozwalająca na backup 10 maszyn wirtualnych pracujących na hypervisor FusionSphere w wersji V100R006DostawyZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/Rb/73/17.wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę – wymianę instalacji wod.-kan., montażu instalacji c.o. i c.w., adaptację komórek na pomieszczenie węzła cieplnego oraz montaż urządzeń węzła cieplnego w budynkach przy ul. Czapelskiej 22 oraz Grenadierów 39 w Warszawie. Nr postępowania: Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony
ZP/M-61/17Dostawa przyrządów pomiarowych wraz z przeprowadzeniem szkoleniaDostawyZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/Rb/67/17Wykonywanie prac remontowych w zakresie robót ogólnobudowlanych związanych z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1,5,6,7 w roku 2018.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony
ZP/M-53/17Świadczenie usług w zakresie medycyny pracy dla pracowników i kandydatów na pracowników Zakładu w okresie 12.2017 r. – 11.2018 r., zgodnie z opisem przedmiotu zamówieniaUsługiZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/M-58/17Wykonanie 5-letniej okresowej kontroli instalacji elektrycznej w budynkach użytkowych oraz siedzibach administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga – Południe m. st. Warszawy UsługiZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/Rb/72/17Wykonanie remontu klatek schodowych i korytarzy w budynku przy ul. Kobielskiej 91 w WarszawieRoboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony
ZP/M-55/17Dostawa 30 sztuk komputerów Lenovo Tiny in One M710q oraz 30 sztuk monitorów ThinkCentre Tiny-in-One 24DostawyZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/M-56/17Rozbudowa aplikacji SeventechFlow o nowe funkcjonalności UsługiZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/M-26/17Instalacja i konfiguracja systemów eSight oraz eBackupUsługiZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/Rb/64/17Wykonanie – doposażenie budynku w instalację centralnego ogrzewania, c.w.u. z cyrkulacją, przygotowania pomieszczenia dla potrzeb węzła cieplnego oraz instalacji technologii i elektryki węzła cieplnego dla budynku mieszkalno-biurowego przy ul. Podskarbińskiej 6 w WarszawieRoboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony
ZP/M-52/17.Świadczenie usług w zakresie przeglądów instalacji i urządzeń gazowych, utrzymywania pogotowia technicznego dla nagłych zdarzeń oraz usuwanie nieprawidłowości i awarii w instalacjach gazowych w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy w 2018 r. na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1, 5, 6 i 7.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/M-51/17dostawa żarówek i świetlówek dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy.DostawyZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/Rb/62/17Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę – wymianę instalacji ciepłej wody, wymianę pionu 11 instalacji kanalizacyjnej, adaptację pomieszczenia kotłowni gazowej na pomieszczenie węzła cieplnego, montaż urządzeń węzła cieplnego w budynku przy ulicy Targowej 12 w WarszawieRoboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony
ZP/M-50/17dostawa worków na odpady dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy. DostawyZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/LE/U/51/17Wniesienie, przewóz oraz rozładunek odpadów wielkogabarytowych – rzeczy ruchomych z lokali mieszkalnych i użytkowych wskazanych przez ZGN Praga–Południe m. st. Warszawy do miejsc składowania, wyniesienie odpadów komunalnych wielkogabarytowych - rzeczy ruchomych z lokali mieszkalnych, użytkowych i pomieszczeń wspólnego użytkowania do miejsc składowania (np. przy altanie śmietnikowej) oraz wyniesienie, załadunek i wywóz na składowisko odpadów poremontowych lub załadunek i wywóz odpadów poremontowych na składowisko. Miejsce wykonania usług: lokale mieszkalne, użytkowe, pomieszczenia wspólnego użytkowania w budynkach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy.UsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony
ZP/PN/Rb/52/17Docieplenie oraz remont części wspólnych budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 1 w Warszawie.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony
ZP/PN/Rb/61/17Wykonywanie robót budowlanych związanych z usuwaniem nieprawidłowości w kominach i przewodach kominowych stwierdzonych w trakcie rocznej kontroli przewodów kominowych w budynkach będących w zasobach ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1, 5, 6 i 7 w 2018 r.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony
ZP/M-32/17.Świadczenia usług konserwacji kotłowni gazowych, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w pomieszczeniach kotłowni w budynkach administrowanych przez AN-1, AN-5, AN-6 i AN-7 ZGN Praga – Południe m.st. Warszawy w 2018 Zamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/Rb/60/17wykonanie prac na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Zagospodarowanie podwórka usytuowanego przy ulicy Mińskiej 7 w Warszawie”Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony
ZP/M-46/17Doposażenie w instalację gazu ziemnego budynku przy ul. Chłopickiego 6a w Warszawie.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/Rb/58/17wykonanie remontu altany śmietnikowej i elewacji budynku przy ul. Skaryszewskiej 2 w WarszawieRoboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony
ZP/M-49/17Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej zagospodarowania podwórka przy ulicy Dwernickiego 23A i Paca 46 w Warszawie.UsługiZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/Rb/57/17opracowanie dokumentacji projektowej oraz wymianę dwóch dźwigów osobowych w budynku przy ul. Targowej 12 w Warszawie.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony
ZP/M-48/17Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej zagospodarowania podwórka przy ulicach Dwernickiego 29A, Siennickiej 36A i Paca 50 w WarszawieUsługiZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/M-47/17Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej zagospodarowania podwórka przy ulicy Aptecznej 4/6 w WarszawieUsługiZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/Rb/54/17Odnowienie pustostanów w budynkach administrowanych przez ZGN Praga – Południe m.st. Warszawy w 2017 r. na terenie Administracji Nieruchomości 1 i 5Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony
ZP/US/2/18Ochrona osiedla przy ul. Dudziarskiej (Nr 40, 40a, 40b)UsługiZamowienia publiczne uslugi spoleczne
ZP/US/8/17.Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek i ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy. UsługiZamowienia publiczne uslugi spoleczne