Zasady najmu lokali użytkowych - przepisy

Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 07.05.2014r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych  na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat, uwzględniające zmiany wprowadzone zarządzeniem nr 6209/2014 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 17.06.2014r.
Do pobrania na stronie urzędu miasta

 


Uchwała LVI/1668/2009 Rady m. st. Warszawy z dnia 28.05.2009r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym podmiotem, uwzględniająca zmiany wprowadzone uchwałą: 
- nr LVIII/1750/2009 Rady m. st. Warszawy z dnia 09.07.2009r.
- nr LXXVII/1994/2014 Rady m. st. Warszawy z dnia 06.03.2014r.