Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

DZIERŻAWY GRUNTÓW - Dzierżawa gruntów - wykaz

Adres: Żółkiewskiego 20
Pow. do przekazania: 96 m2 (garaże) 295,02 m2 (droga dojazdowa)
Opis nieruchomości: zabudowana
Przeznaczenie w miejscowym planie zagosp.: teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Sposób zagospodarowania: Garaże wybudowane ze środków własnych oraz droga dojazdowa
Forma przekazania: dzierżawa na czas oznaczony
Czynsz dzierżawny: 3,40 zł/m2 + 23% VAT (za garaż)
1,14 zł/m2 + 23% VAT (za drogę dojazdową)
Termin wnoszenia opłat: do dnia 10 każdego miesiąca
Warunki zmiany wysokości opłat: każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
Nr wykazu: 186/2018
Osoba do kontaktu w sprawie: Iwona Władysiuk