Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Zamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8

Nr postępowania: ZP/M-13/18
Temat: Wykonanie w formule „Zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie prac dla zadania pn.: „Budowa siłowni plenerowej przy al. Waszyngtona w Warszawie”.
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: UNIEWAŻNIONY
Osoba do kontaktu w sprawie: Marek Amerski tel. 22 277 30 28


Termin składania ofert: 08.05.2018 r. do godz. 13:00
Termin otwarcia ofert: 08.05.2018 r. o godz. 13:30

Opis przedmiotu zamówienia i zasady udziału w postępowaniu.pdf (677 kB)
Program funkcjonalno-użytkowy.pdf (533 kB)
Załącznik nr 1 do PFU - System identyfikacji wizualej - Budżet partycypacyjny.pdf (3505 kB)
Opis przedmiotu zamówienia.pdf (209 kB)
Oferta.pdf (435 kB)
Wykaz osób.pdf (635 kB)
Wykaz robót budowlanych.pdf (369 kB)
Wzór umowy.pdf (306 kB)
Załączniki do umowy - protokoły.pdf (207 kB)
Zasady licytacji.pdf (441 kB)


Warszawa, dnia 09.05.2018 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf (18 kB)