Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Zamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8

Nr postępowania: ZP/M-48/17
Temat: Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej zagospodarowania podwórka przy ulicach Dwernickiego 29A, Siennickiej 36A i Paca 50 w Warszawie
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Osoba do kontaktu w sprawie: Monika GołębiewskaTERMINY:
składanie ofert do 25.09.2017 r. godz. 13:30
otwarcie ofert 25.09.2017 r. godz. 14:30


pliki do pobrania:

Formularz Oferty.pdf (472 kB)
Opis przedmiotu zamówienia i zasad udziału w postępowaniu.pdf (529 kB)
Opis przedmiotu zamówienia.pdf (300 kB)
Wzór umowy.pdf (411 kB)
ZASADY LICYTACJI.pdf (348 kB)
Wykaz osób.pdf (744 kB)
26.09.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (35 kB)