Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Zamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8

Nr postępowania: ZP/M-56/17
Temat: Rozbudowa aplikacji SeventechFlow o nowe funkcjonalności
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Osoba do kontaktu w sprawie: Marek Amerski

Składanie ofert: do 09.11.2017 r. godz. 13:00
Otwarcie ofert: 09.11.2017 r. godz. 13:30

Opis przedmiotu zamówienia i zasady udziału w postępowaniu.pdf (660 kB)
Oferta.pdf (687 kB)
ZASADY LICYTACJI.pdf (572 kB)
Wzór umowy.pdf (453 kB)
Załącznik nr 1 do umowy - Opis przedmiotu zamówienia.pdf (115 kB)
Załącznik nr 2 do umowy - Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego.pdf (20 kB)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (31 kB)