Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony

Nr postępowania: ZP/PN/Rb/49/18
Temat: Wykonanie robót budowlanych przy realizacji inwestycji pod nazwą „Przebudowa i remont budynku przy ul. Lubelskiej 30/32 w Warszawie wraz ze zmianą sposobu użytkowania części mieszkalnych na usługowe”
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: PRZED OTWARCIEM
Osoba do kontaktu w sprawie: Mariola Matusik (22) 27-73-025


TERMINY:
Termin składania ofert do: 24.07.2018 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 24.07.2018 r. o godz. 11:00Warszawa, dnia 14.06.2018 r

Dokumenty do pobrania:

espd-request.zip (84 kB)
Ogłoszenie.pdf (167 kB)
SIWZ.pdf (735 kB)
Załącznik 1 - formularz oferty.pdf (476 kB)
Załącznik 3 - wykaz robót.pdf (410 kB)
Załącznik 4- wykaz osób.pdf (534 kB)
Załącznik 5- Informacja dot listy kapitalowej.pdf (298 kB)
załącznik 7 - oświadczenie o statusie MŚP.pdf (479 kB)
Załącznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.pdf (240 kB)
Załącznik nr 2 do SIWZ - PRZEDMIARY.zip (2558 kB)
Załącznik nr 2 do SIWZ - TOM I -Architektura.zip (87398 kB)
Załącznik nr 2 do SIWZ - TOM III - Instalacje sanitarne.zip (52803 kB)
Załącznik nr 2 do SIWZ - TOM IV - Instlacje elektryczne.zip (26827 kB)
Załącznik nr 2 do SIWZ -TOM II - Konstrukcja.zip (59635 kB)
Załącznik nr 6- Zobowiązanie podmiotow trzecich .pdf (1070 kB)
Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór umowy.pdf (559 kB)
Załączniki 9- oświadczenia do siwz.pdf (401 kB)
Załączniki do umowy nr 5,6 i 7.pdf (198 kB)